Download vores gratis app Bruuns Galleri ? Klik her

Vi støtter de gode projekter i byen

19/03/2019

Siden 2016 har vi støttet projekter i Aarhus, fordi vi gerne vil bakke op om det lokalsamfund og den by, der støtter os hver eneste dag. For hvad var Bruuns uden Aarhus? Her i 2019 donerer vi hvert halve år 15.000 kr. til en klub, et projekt eller en organisation, der fortjener ekstra økonomisk opbakning. Penge, der kan være et skridt på vejen til at realiserer drømme og idéer hos aarhusianske ildsjæle. Er det dig der skal søge nu?

Mød vinderne af Bruuns Galleris støtteprojekt fra 2018

Også i 2018 donerede vi 15.000 kr. hvert halve år, til dem der fortjente et ekstra skulderklap. De to vindere er lokalt forankrede i Aarhus:

RMK / Rytmiske kor i Beder/Malling (RKBM), som har til formål at fremme den rytmiske kormusik i lokalområdet.

Reden Aarhus
er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder i prostitution og misbrug. Redens målgruppe er kvinder, som på forskellig måde er havnet i en svær livssituation, og som færdes i misbrugsmiljøet.

Hvordan kan du ansøge om donationen?

Har du en klub, et projekt, en organisation eller lignende, du mener, har brug for støtte? Så send en seriøs og gennemarbejdet ansøgning til Bruuns Galleri på mail, hvor du forklarer lidt om, hvorfor du fortjener støtten. Du og dit projekt skal være forankret i Aarhus, og pengene skal kunne et større eller mindre fællesskab til gode. Dokumentation for anvendelse af støttebeløbet skal fremsendes. 
  
· Kortfattet forklaring om, hvad du søger støtte til og hvorfor
· Lidt om, hvem du/I er
· Din klub/forenings navn og adresse

Blandt alle indsendte ansøgninger hvert halve år, vælger Bruuns Galleri 3 projekter ud til afstemning (de 3 udvalgte ansøgerne får besked om dette).
Bruuns Galleri forbeholder sig retten til at få dokumentation for anvendelse af donationen på 15.000 kr.
Derudover må Bruuns Galleri anvende billedmateriale og projekts navn i forbindelse med markedsføring.

Din ansøgning til 1. halvårs støtte skal være os i hænde senest den 1. april 2019
Send din ansøgning til: nipunijulie.jakobsen@steenstrom.com

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at skrive til os på ovenstående mail.

 

Andre nyheder

#JustAsk

vi svarer r
i løbet af en time
på vores facebook side

Stil dit spørgsmål
Åbningstider

Hverdage kl. 10 - 20 / Weekender kl. 10 - 18

Phone : 70208909
> Kontakt os

Top